NEWS

AtomyMaxsite CMS Version 3.0

AtomyMaxsite CMS (โปรแกรม AtomyMaxsite CMS ทำเว็บไซต์สำเร็จรูป สำหรับโรงเรียน และองค์กร) : สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรม AtomyMaxsite CMS มันเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยนักพัฒนาชาวไทย ใช้ในการสร้างระบบเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป ที่มีระบบจัดการเนื้อหา แบบ CMS หรือ Content Management System ซึ่งสามารถปรับแต่ง แก้ไขเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและง่ายมากขึ้น

Read More